fbpx

Find montagevejledning

til din tagtype

Sol-Grossisten anbefaler altid brug af professionelle installetører,
når dit nye solcelleanlæg skal monteres på dit tag.

Montagevejledning
Til Stål- og eternittag

Montagevejledning
Til Tegltag

Montagevejledning
Til Tag-og bitumentag

Montagevejledning
Til Fladt tag

Vi anbefaler altid brug af professionelle installetører, og installatøren er ansvarlig for monteringssystemet dimensionering. Dette omfatter også bygningens tæthed. Ved flade tage og tage med lav hældning skal installatøren under eget ansvar vurdere følgende forhold omkring taginddækningen: inddækningsbanens materiale, holdbarhed, ældning, kompatibilitet med andre materialer, taginddækningens samlede tilstand, eventuel brug for et separationslag mellem taginddækning og monteringssystem, eller ekstra tætning omkring beslag og gennembrydning af tagflade. De påkrævede og nødvendige tiltag og forholdsregler til beskyttelse af taginddækningen ved montage af underkonstruktionen af et solcellesystem skal foranlediges af installatøren, eventuelt med hjælp fra en faglig uddannet håndværker. Sol-Grossisten hæfter ikke for fejlagtige eller utilstrækkelige tiltag og forholdsregler til beskyttelse af taginddækningen!